aa

SON DAKİKA

ECZANE

YONETiM

Sitede; Toplam:1 kisi var
BELDEMiZ

YAPISI


    Yenimuhacir yerleşmesi, Trakya’nın güneybatı alanlarında, Edirne ilinin güneyinde, Keşan ilçesi’nin doğusunda yer almaktadır. Kuzeyinde Küçükdoğanca köyü, kuzeydoğusunda Danişment köyü vardır. E-25 karayoluna 2.5 km, Keşan ilçesine 7 km uzaklıktadır.


     Toplam yüzölçümü 1069.2 HA dır. 93.6 HA yerleşme alanında 2009 yılı sayımına göre 1910 kişi yaşamaktadır.


    Merkezinde İnönü mahallesi, kuzeyinde İstiklal mahallesi, güneybatı alanlarında Atatürk mahallesi bulunmaktadır.


    Bölge alanında oligosen, eosen ve kuarterner yaşlı birimler yüzeylenmektedir. Denizel fosiliteden oluşan ve kömür içeren oligosen yaşlı birimler yerleşmenin kuzeyinde; kil ve marn tabakalarının ardalanmalı istiflenmesiyle görülmektedir. Epirojenik hareketelerden çok az etkilenmiş olan bej renkli kil ve sarımtrak renkli marn katmanları hafif ondülasyon gösterir. Güneydeki eosen, oligosen yaşlı birim koyu renkli kiltaşı, yeşilgri ve sarımtrak renkli kumtaşlarından oluşmaktadır. Kuaterner yaşlı alüvyon batıdan doğuya doğru akışlı Kocadere yatağı boyunca ve dar bir sahada görülür. Kum ve siltten oluşan alüvyon genç olmasına karşın iyi sıkılaşmıştır, az miktardada çakıl içerir.


    Yenimuhacir ve çevresi 3. derece deprem bölgesi sınırları içinde kalmaktadır.


    Yerleşmede bölgesel ölçekte etkili olacak çevre sorunları yoktur.


 


İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ


    Trakya’nın karakteristik iklim özellikleri görülür. Yazları kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı, baharlarda orta derece yağışlı geçer. Kar ve yağmur yağışı gözlemlenir.


    Bitki örtüsü olarak Marmara bölgesi karakteristikleri görülür. Güneyde 1115 HA orman arazisi, kuzeydoğusunda 648 HA fundalık arazisi, kuzeydoğusunda 370 HA mera arazisi vardır.


 


EKONOMİ


    Yenimuhacir ekolojik yapısı açısından bir tarım kasabası, coğrafi konumu açsından ise sanayinin etkisine girebilecek olan bir üst merkez “sanayi alternatif” zonudur.


    Çalışanların ekonomik faaliyetlerde dağılımı %65 tarım, %24 sanayi, %6 ticaret, .%5 hizmet sektörüolarak gerçekleşmektedir. Her gelir düzeyine mensup halk vardır. Gelir düzeyi açısından mahalleler arası fark yoktur. Yerel işgücü istihdam kapasitesi yeterlidir.


    Tarım sektörü yaklaşık olarak 27000 dekar arazi üzerinde faaliyet göstermektedir. 18000 dekar genelde kıraç olan alanda kuru tarım yapılmakta buğday, arpa, pancar, ayçiçeği ağırlıklı olarak yetiştirilmektedir. Hidrojeolojik açıdan fazlaca zengin olmadığı için sulanabilir tarım çok fazla değildir.


    Hayvancılık sektöründe teknolojik gelişmelerdende faydalanılmakta olup, hem küçükbaş ve hem büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çevre şartlarından dolayı çok fazla av hayvanı barınmamaktadır.


 

aa Site Hitleri=aaBugün : 1aa Dün : 175aa Toplam : 256496